زوج خوشبخت شیعه

عاشقانه ترین جمله ای که حضرت زهرا سلام الله علیها به حضرت علی علیه السلام میگفتن:>...روحی لک الفدا یا علی**جانم سپر بلای تو یا علی**

زوج خوشبخت شیعه

عاشقانه ترین جمله ای که حضرت زهرا سلام الله علیها به حضرت علی علیه السلام میگفتن:>...روحی لک الفدا یا علی**جانم سپر بلای تو یا علی**

یامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید{-35-}:آیا خبر دهم شما را به بهترین گنج های مرد(بهترین ثروت مرد)؟؟

+زن شایسته ای که وقتی شوهر به او نظر میکند خوشحال شود

+وقتی به او فرمان داد اطاعت کند

+هنگام غیابش امانت او را حفظ کند.

**نهج الفصاحه،حدیث 456**